add华东师大研究生微信
为你免费答疑

QQ咨询:

地址:上海市东川路500号华东师范大学人文学院3号楼
邮编:200241
电话:86-21-54345286 86-21-54345090
传真:86-21-54345287 86-21-54345087
办公室主任 于明静:mjyu@history.ecnu.edu.cn
学术秘书 肖连奇:xlq924@126.com
外事秘书 殷莹:yyin@simian.ecnu.edu.cn
网络管理员 贾静:jjia@simian.ecnu.edu.cn